MOISANDERIN SUKUSEURAN PERUSTAMISKOKOUS

Aika    1.9.2001
Paikka    Urpolan Kartano Humppila

1. KOKOUKSEN AVAUS
Kalevi Moisander Kangasalta avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Valittiin perustamiskokouksen puheenjohtajaksi Pekka Moisander Ypäjältä ja sihteeriksi Tuula Kuisma Espoosta.

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Tarja Moisander Turusta ja Lempi Kuisma Joensuusta. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta oli sovittu alustavassa perustamiskokouksessa 19.5.2001 Helsingissä ja kokouskutsu julkaistiin kaksi kertaa Karjala-lehdessä ja kerran Helsingin Sanomissa sekä Ypäjäläisessä. Koska kokouspaikalle oli saapunut toistasataa Moisanderia tai sukuun kuuluvaa todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. SUKUSEURAN PERUSTAMINEN
Päätettiin perustaa Moisanderin sukuseura, jonka kotipaikkakunta on Ypäjä.

Sukuseuran perustamiskirjan allekirjoittivat valmistelevan työryhmän jäsenet Kalevi Moisander (Kangasala), Kalevi Moisander (Ypäjä), Kirsi Moisander, Pekka Moisander, Terttu Moisander-Mäkinen, Lempi Kuisma ja Tuula Kuisma sekä seitsemänkymmentä muuta perustamiskokouksen osanottajaa.

Todettiin, että seura on tarkoitus rekisteröidä.

5. SEURAN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja esitteli kohta kohdalta alustavat säännöt, jotka oli laadittu Sukuseurojen liiton mallisääntöjen mukaan. Hyväksyttiin esitetyt säännöt sillä lisäyksellä, että hallituksen jäsenille valitaan myös varajäsenet.

6. HALLITUKSEN MUODOSTAMINEN
Esitysten perusteella valittiin yksimielisesti sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi Kirsi Moisander Leppävirralta ja varapuheenjohtajaksi Kalevi Moisander Kangasalta.

Hallituksen jäseniksi valittiin Hessi Moisander Helsingistä, Kalevi Moisander Ypäjältä, Matti Moisander Hollolasta, Paula Moisander Vantaalta ja Terttu Moisander-Mäkinen Vahdosta sekä varajäseniksi Mirja Hokkanen Emäsalosta, Maria Hyytiäinen Turusta, Pekka Moisander Ypäjältä, Pirjo Moisander Helsingistä ja Tarja Palonen Ypäjältä.   

7. TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2001-2003
Seuran tilintarkastajiksi valittiin Pasi Moisander Espoosta ja Timo Moisander Helsingistä, varalle Tenho Moisander Vaasasta ja Mika Moisander Tampereelta. 

8. JÄSENMAKSU JA LIITTYMISMAKSU
Keskusteltiin jäsenmaksun suuruudesta ja liittymismaksun tarpeellisuudesta.

Todettiin yksimielisesti, että erillistä liittymismaksua ei peritä. Seuran jäsenmaksuksi vahvistettiin varsinaiselta jäseneltä 10 euroa/vuosi ja puolisojäseneltä 5 euroa/vuosi. Alle 18-vuotiaat voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä ilman vuosimaksua, mutta sääntöjen mukaan heillä ei ole äänestysoikeutta seuran vuosikokouksessa.

9. TOIMINTASUUNNITELMA
Velvoitettiin hallitus käynnistämään jäsenkeräystä ja seuran toimintaa kokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen puitteissa.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja pyysi kokouksen osanottajia täyttämään jaetut sukutietokaavakkeet ja täydentämään niihin myös yhteystietonsa.