MOISANDERIN SUKUSEURA RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS


Aika        24.8.2003 klo 14.00
Paikka     Vanajanlinna, Hämeenlinna

1. KOKOUKSEN AVAUS
Sukuseuran puheenjohtaja Kirsi Moisander toivotti kaikki kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Puheenjohtajaksi valittiin sukuseuran puheenjohtaja Kirsi Moisander.

3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA        
Sihteeriksi valittiin sukuseuran sihteeri Tuula Kuisma.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Moisander ja Timo Moisander.

5. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Ääntenlaskijoiksi valittiin Paula Moisander ja Timo Moisander.

6. KOKOUKSEN OSANOTTAJAT
Todettiin kokouksen osanottajiksi 111 paikalla ollutta Moisanderin sukuseuran jäsentä.

7. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

8. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

9. VUOSIEN 2001-2003 TILINPÄÄTÖS
Rahastonhoitaja Pekka Moisander esitteli seuran tuloslaskelman (pöytäkirjan liite).

10. VUOSIEN 2001-2003 TOIMINTAKERTOMUS
Puheenjohtaja esitteli vuosien 2001-2003 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan (pöytäkirjan liite).

11. TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO
Luettiin tilintarkastajien lausunto (pöytäkirjan liite).

12. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Vuosikokous myönsi sukuseuran hallitukselle 2001-2003 täyden tili- ja vastuuvapauden.

13. TOIMINTASUUNNITELMA 2003-2005
Käytiin evästyskeskustelua uuden tässä kokouksessa valittavan hallituksen toimintasuunnitelmaa varten. Kesällä 2004 järjestettävälle Karjalan retkelle ilmoittautui innokkaita lähtijöitä ja toivottiin myös sukujuhlan järjestämistä elo-syyskuun vaihteessa 2004 Helsingissä. Lisäksi todettiin sukututkimuksen jatkuvan ja tähtäävän sen julkaisemiseen.

14. JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
Päätettiin pitää jäsenmaksut entisen suuruisena eli varsinaiselta jäseneltä 10 €, puolisolta ja samassa taloudessa asuvalta lapsijäseneltä 5 € sekä ainaisjäsenmaksu 100 €.  Alle 18-vuotiaat lapset ovat automaattisesti seuran nuorisojäseniä eikä heiltä peritä jäsenmaksua.

15. TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
Esitettiin seuraavan toimikauden talousarvion vahvistamista kirjallisella menettelyllä. Esitys hyväksyttiin.

16. SEURAN VIRALLISTEN SÄÄNTÖJEN TOTEAMINEN
Todettiin, että Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 25.2.2002 vahvistettujen sääntöjen mukaan seuran hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuosi. Esitetään sääntöjen muuttamista kirjallisella menettelyllä siten, että hallituksen toimikaudeksi määritellään vuosikokousten välinen aika. Esitys hyväksyttiin.

17. PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Seuran nykyinen puheenjohtaja Kirsi Moisander Leppävirralta valittiin yksimielisesti jatkamaan seuran puheenjohtajana.

18. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Hallituksessa jatkavat Hessi Moisander Helsingistä, Kalevi Moisander Ypäjältä, Matti Moisander Hollolasta ja Paula Moisander Helsingistä sekä uusina jäseninä Pirjo Moisander Helsingistä ja Timo Moisander Helsingistä. Varajäseniksi valittiin Mirja Hokkanen Emäsalosta, Pekka Moisander Ypäjältä, Raimo Moisander Vantaalta, Tarja Palonen Ypäjältä ja Virve Heininen Espoosta.

19. TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin tilintarkastajiksi Sara Moisander Helsingistä ja Pasi Moisander Espoosta, varalle Tenho Moisander Vaasasta ja Mika Moisander Tampereelta.

20. VAAKUNAN SUUNNITTELUKILPAILUN JULISTAMINEN
Julistettiin kilpailu sukuseuran suunnittelusta. Tarkemmat ohjeet julkaistaan seuran www-sivuilla ja ne voi tilata myös seuran puheenjohtajalta. Toteutettavan ehdotuksen tehnyt palkitaan seuran ainaisjäsenyydellä.

21. MUUT KOKOUKSESSA ESILLE TULEVAT ASIAT
Muita esille tulleita asioita ei ollut.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.