Moisanderin Sukuseura

MOISANDERIN SUKUSEURA RY / SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: 3.9.2005 klo 13.00
Paikka: Ravintola Pellava, Tampere

1. KOKOUKSEN AVAUS
Sukuseuran puheenjohtaja Kirsi Moisander avasi kokouksen ja toivotti kaikki kokouksen osanottajat tervetulleiksi vuosikokoukseen.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Moisander.

3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA        
Vuosikokouksen sihteeriksi valittiin Tuula Kuisma.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lea Tavast ja Paula Moisander.

5. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat Lea Tavast ja Paula Moisander toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6. KOKOUKSEN OSANOTTAJAT
Todettiin kokouksen osanottajiksi 74 paikalla ollutta Moisanderin sukuseuran jäsentä.

7. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

8. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

9. VUOSIEN 2003-2004 TILINPÄÄTÖS
Hallituksen jäsen Hessi Moisander esitteli seuran tuloslaskelman vuosilta 2003 ja 2004.

10. VUOSIEN 2003-2004 TOIMINTAKERTOMUS
Seuran puheenjohtaja Kirsi Moisander esitteli vuosien 2003-2004 toimintakertomuksen.

11. TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO
Todettiin, että sukuseuran tilintarkastusmateriaali on kadonnut postissa matkalla tilintarkastajilta rahastonhoitajalle. Luettiin tilintarkastuskertomus, jonka kokouksessa läsnä ollut tilintarkastaja Sara Moisander myös allekirjoituksellaan todisti oikeaksi.

12. TILINPÄÄTÖSTEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Vuosikokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen esitetyssä muodossa ja myönnettiin sukuseuran hallitukselle 2003-2004 täysi tili- ja vastuuvapaus.

13. TOIMINTASUUNNITELMA 2005-2006
Käytiin evästyskeskustelu seuraavan kauden toimintasuunnitelmaa varten.
Kokousväki toivoi vuosittaisen sukujuhlan järjestämisen jatkuvan, sen sijaan retkien järjestämistä ei pidetty yhtä tärkeänä koska Karjalan retkiä järjestää moni muukin taho.

Äänestettiin seuraavan vuosikokouksen pitopaikasta ja eniten ääniä sai Lappeenranta. Päätettiin järjestää seuraava vuositapaaminen Lappeenrannassa. 

14. JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätti pitää jäsenmaksun entisen suuruisena eli varsinaiselta jäseneltä 10 €, puolisolta ja samassa taloudessa asuvalta lapsijäseneltä 5 € sekä ainaisjäsenmaksu 100 € (puolisojäsen 50 €).  Alle 18-vuotiaat lapset ovat automaattisesti seuran nuorisojäseniä eikä heiltä peritä jäsenmaksua. 

15. TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
Vahvistettiin seuran talousarvio vuosille 2006 ja 2007.

16. PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2005-2007 Timo Moisander Helsingistä.

17. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Hallituksessa jatkavat Hessi Moisander Helsingistä ja Paula Moisander Vantaalta. Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kirsi Moisander Leppävirralta, Raimo Moisander Vantaalta ja Tuula Kuisma Espoosta. Varajäseniksi valittiin Pekka Moisander Ypäjältä, Pirjo Moisander Helsingistä, Tenho Moisander Vaasasta, Tarja Palonen Ypäjältä ja Heli Sjöberg Vantaalta.

18. TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin sukuseuran tilintarkastajina jatkamaan Sara Moisander Helsinki ja Pasi Moisander Vihti, varalle valittiin Mika Moisander Tampere ja Lea Tavast Nokia.

19. MUUT KOKOUKSESSA ESILLE TULEVAT ASIAT
Veikko Juhani Moisander ilmoitti lahjoittavansa seuralle itse valmistamansa  puheenjohtajan nuijan.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen päätteeksi vietettiin hiljainen hetki sukuseuran poisnukkuneiden jäsenten muistolle.

Lopuksi laulettiin Karjalaisten laulu ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.