Moisanderin Sukuseura

MOISANDERIN SUKUSEURA RY / SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: 9.6.2007 klo 13.00
Paikka: Kupittaan Paviljonki, Turku

1. KOKOUKSEN AVAUS
Sukuseuran puheenjohtaja Timo Moisander avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Moisander.

3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA        
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tuula Kuisma.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mary-Anne Moisander ja Lea Tavast.

5. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Päätettiin, että valitut pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6. KOKOUKSEN OSANOTTAJAT
Todettiin kokouksen osanottajiksi 62 Moisanderin sukuseuran jäsentä.

7. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

8. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

9. VUOSIEN 2005-2006 TILINPÄÄTÖS
Rahastonhoitaja Pekka Moisander esitteli vuosien 2005 ja 2006 sukuseuran tilinpäätökset.

10. VUOSIEN 2005-2006 TOIMINTAKERTOMUS
Puheenjohtaja esitti sukuseuran toimintakertomuksen vuosilta 2006 ja 2007.

11. TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnot sukuseuran kirjanpidosta vuosilta 2005 ja 2006.

12. TILINPÄÄTÖSTEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen esitetyssä muodossa ja myönsi sukuseuran hallitukselle ja rahastonhoitajalle täyden tili- ja vastuuvapauden.

13. TOIMINTASUUNNITELMA 2008-2009
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuosille 2008-2009.

14. JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätti hallituksen esityksestä säilyttää jäsenmaksut ennallaan: varsinainen jäsen 10 €, puolisojäsen sekä samassa taloudessa asuva yli 18-vuotias lapsi 5 €, ainaisjäsenmaksu varsinaiselta jäseneltä 100 € ja puolisojäseneltä 50 €.

Alle 18-vuotiaat lapset ovat automaattisesti seuran nuorisojäseniä eikä heiltä peritä jäsenmaksua.

15. TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
Rahastonhoitaja Pekka Moisander esitteli talousarvion vuosille 2008 ja 2009. Vahvistettiin esitetty talousarvio.

16. PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Valittiin yksimielisesti seuran nykyinen puheenjohtaja Timo Moisander jatkamaan tehtävässään myös seuraavan kauden.

17. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Valittiin vanha hallitus ja varajäsenet jatkamaan sillä muutoksella, että Pirjo Moisander siirtyy varsinaiseksi jäseneksi ja Paula Moisander varajäseneksi.

Hallituksen jäsenet: Hessi Moisander Helsinki, Kirsi Moisander Leppävirta, Pirjo Moisander Helsinki, Raimo Moisander Vantaa ja Tuula Kuisma Espoo.

Varajäsenet: Paula Moisander Helsinki, Pekka Moisander Ypäjä, Tenho Moisander Vaasa, Tarja Palonen Ypäjä ja Heli Sjöberg Vantaa.

18. TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin nykyiset tilintarkastajat ja varajäsenet uudelleen seuraavaksi kaudeksi..

Tilintarkastajat: Sara Moisander Helsinki ja Pasi Moisander Vihti
Varalla: Mika Moisander Tampere ja Lea Tavast Nokia.

19. SUKUVAAKUNAN VALINTA
Hallitus oli saanut kaksi ehdotusta sukuseuran vaakunaksi (liite 8). Molempia ehdotuksia oli muokattu vastaamaan mahdollisimman hyvin heraldiikan sääntöjä.

Vaihtoehdoista äänestettiin ja valituksi tuli  ehdotus A, jonka oli jättänyt Tuula Kuisma. Valtuutettiin hallitus hoitamaan vaakunan rekisteröintiä.

20. MUUT KOKOUKSESSA ESILLE TULEVAT ASIAT
Kunnioitettiin hetken hiljaisuudella 6.5.2007 poisnukkuneen sukuseuran jäsenen Martti Moisanderin (Australia) muistoa.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05 ja lopuksi kajautettiin vielä Karjalaisten laulu.