MOISANDERIN SUKUSEURA RY  /  SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika    13.6.2009
Paikka    Lahden Upseerikerho Hennala, Lahti

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Timo Moisander avasi kokouksen klo 13.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Moisander. 

3. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tuula Kuisma.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Moisander ja Kari Moisander.

5. Ääntenlaskijoiden valinta
Päätettiin, että kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen ääntenlaskijoina. 

6. Kokouksen osanottajat
Kokouksessa oli paikalla 75 henkilöä.

7. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

8. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

VARSINAISET KOKOUSASIAT

9. Vuosien 2007-2008 tilinpäätös
Pekka Moisander esitteli tilinpäätöksen ja taseen vuosilta 2007 ja 2008.

10. Vuosien 2007-2008 toimintakertomus
Timo Moisander luki hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuosilta 2007 ja 2008.

11. Tilintarkastajien lausunto
Timo Moisander luki tilintarkastajien lausunnon vuosilta 2007 ja 2008.

12. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

13. Toimintasuunnitelma 2010-2011
Timo Moisander esitti hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuosille 2010-2011.

14. Jäsenmaksusta päättäminen
Päätettiin säilyttää jäsenmaksut nykyisellään.

15. Talousarvion vahvistaminen
Vahvistettiin vuodelle 2010 ja 2011 laaditut talousarviot.

16. Puheenjohtajan valinta
Valittiin yksimielisesti sukuseuran nykyinen puheenjohtaja Timo Moisander jatkamaan tehtävässään seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

17. Hallituksen jäsenten valinta
Nykyinen hallitus valittiin yksimielisesti jatkamaan tehtävissään seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenet ovat Hessi Moisander Helsinki, Kirsi Moisander Leppävirta, Pirjo Moisander Helsinki, Raimo Moisander Vantaa ja Tuula Kuisma Espoo. Varajäsenet ovat Paula Moisander Helsinki, Pekka Moisander Ypäjä, Tenho Moisander Vaasa, Tarja Palonen Ypäjä ja Heli Sjöberg Vantaa.

18. Tilintarkastajien valinta
Valittiin nykyiset tilintarkastajat ja varajäsenet uudelleen seuraavaksi kaudeksi. Tilintarkastajat: Sara Moisander Helsinki ja Pasi Moisander Vihti. Varalla: Mika Moisander Tampere ja Lea Tavast Nokia.

19. Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Keskusteltiin sukujuhlan ajankohdasta. Pyritään jatkossa välttämään päällekkäisyyttä Karjala-liiton kesäjuhlien kanssa tai kokoontumaan samalla paikkakunnalla kuin liiton kesäjuhlat.

20. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Timo Moisander päätti kokouksen klo 13.50.